Els cascos Arai es dissenyen i construeixen tenint en compte les exigències de les més altes homologacions existents, que superen folgadament. Aquestes homologacions, tant FIA com Snell, tan sols suposen una fita que cal deixar enrere i no un objectiu. La nostra filosofia sempre ha estat buscar la màxima seguretat en els nostres cascos. No ens conformem amb tan sols complir les homologacions, i sempre anem més enllà dels mínims exigits. Sempre a la recerca de l'excel·lència. I és per això que els nostres cascos superen les proves més exigents de cadascuna de les homologacions necessàries per a la competició, tant sota el paraigua de la FIA com sota els barems de les proves de Snell. D'aquesta manera, aquests òrgans independents certifiquen la qualitat de la construcció dels nostres productes. Garantint la màxima seguretat a l'hora de competir en els campionats més importants i prestigiosos del món del motor.

Homologacions FIA

Són les homologacions que exigeix i promou la Federació Internacional d'Automobilisme per als campionats que operen sota el seu paraigua. Són homologacions molt exigents que s'estructuren segons el grau del campionat i el tipus de vehicles usats en aquests, sent la més exigent la 8860-2018 ABP. Les proves d'homologació de la FIA mesuren diferents factors i forces que pot resistir un casc. Inclosos cops, friccions i altes temperatures. En automobilisme hi ha tres homologacions principals, vigents a mitjà i llarg termini. En ordre ascendent són les següents (Subjecte a la reglamentació de cadascun dels campionats. És important conèixer les exigències a complir a l'hora de competir en un campionat o prova concreta):

8860 – 2018 ABP

És l'homologació màxima disponible avui dia. Disposa d'una estructura reforçada i redissenyada per a una millor absorció dels impactes. Compta amb una banda de protecció balística contra impactes i penetració en la zona de l'arc supra ciliar (en la part superior de la zona de visera) integrada en la pròpia estructura del casc. Exigida per a competir en Fórmula 1, Fórmula 2 i Fórmula 3. Vàlida per a totes les categories inferiors. Sense data de venciment definida.

8860 - 2018

És l'evolució de l'homologació anteriorment esmentada. Sense data de venciment estipulada en l'actualitat. Homologat per a tots els campionats que no requereixin d'homologació ABP. Vigent en totes les categories de vehicles carrossats amb habitacle tancat: WRC, WTCR, WEC, GTWC i World RX entre altres.

8860 - 2010

Continuarà estant vigent per a campionats amb vehicles carrossats com el WRC, el GT World Challenge o el WEC (o inferiors) fins al 31/12/2028. El vehicle ha de ser carrossat i amb habitacle tancat pel fet que aquesta homologació de casc no compta amb el nivell actual de protecció contra impactes de petits objectes. Pot comptar, o no, amb sistemes de retenció tipus HANS.

Homologacions Snell

A diferència de les proves a les quals sotmet els cascos la FIA, en el cas de la certificació Snell els cascos són sotmesos a impactes i situacions molta més aleatòries. Aquests reben cops en angles poc convencionals i se sotmeten a alguns test que simulen moviments i dinàmiques que pot experimentar tant el casc com el cap del pilot. Es tracta d'una certificació complementària a la de la FIA, si bé segueix sense estar del tot reconeguda per la federació internacional. En el cas de Arai, els nostres cascos per a automobilisme de competició compleixen amb totes dues en els seus respectius nivells d'exigència. Actualment les homologacions Snell acceptades són la següents:

SA2020

És la més actual i sol acompanyar a les majors homologacions FIA, com la 8860-2018 ABP i 8860-2018. No està del tot reconeguda per la FIA, si bé en Arai ens encarreguem que els nostres cascos compleixin tant els estàndards de la Federació Internacional d'Automobilisme com els de Snell Memorial Foundation.

SA2015

Es tracta de la versió anterior a la SA2020. Continua vigent en molts campionats fins al 31/12/2023, si bé algunes categories ja estan considerant aquesta homologació com a obsoleta. Per la qual cosa és important tenir en compte les exigències necessàries en cada cas. Existeixen algunes homologacions anteriors que s'accepten encara en alguns campionats inferiors, però es troben en fase de desaparició.