Els cascs Arai sempre has destacat per la cerca del millor rendiment en matèria de seguretat. Per sobre fins i tot del que s'exigeix ​​en les seves homologacions respectives per part dels diferents òrgans destinats a això. No es tracta només de complir la norma. Complir les homologacions és tan sols el mínim exigit, i nosaltres creiem fermament que no cal quedar-s'hi. Per això sempre Arai sempre va més enllà del que s'exigeix. Perquè la seguretat és la nostra prioritat.

De dins a fora

Els nostres cascos es construeixen usant materials avançats a totes les seves àrees. L'interior el formen les noves escumes Dry Cool ® d'Arai, que s'encarreguen d'una evacuació millor de la calor i la humitat. Amb elles, el folre antimicrobià s'encarrega de mantenir el casc net durant el seu ús. A més, els coixinets de la zona de les galtes poden ajustar-se, per a més comoditat i el millor emmotllament a qualsevol tipus de cap.

El revestiment interior de poliestirè expandit s'encarrega d'esmorteir i dissipar l'energia rebuda en qualsevol cop, per redistribuir-la i que s'absorbeixi amb el menor dany possible. I recobrint tot això es troben les nostres calotes avançades, dissenyades per complir amb les diferents normatives, i més enllà, en matèria de dissipació de cops, protecció a la perforació i desviació d'impactes.

Robustesa i disseny

Les calotes dels cascos Arai representen la primera línia de defensa davant de qualsevol situació de risc per al cap dels pilots. Han de protegir-la dels impactes directes, de qualsevol objecte que intentés travessar-la i fins i tot del foc i els frecs amb qualsevol superfície. És per això que cadascuna es dissenya i construeix amb els millors materials i les millors tècniques, de forma artesanal a les nostres instal·lacions. Perquè aquestes s'adaptin a les necessitats en matèria de seguretat de cada comprador.

Aquestes calotes es poden construir en diferents materials depenent de quines siguin les necessitats del pilot. Podem trobar cascos amb construcció de fibra de vidre i plàstics d'alta resistència per a mercats com el Karting, i construccions amb fibra de carboni entreteixida per a una protecció encara més gran i alhora més lleugeresa. I és entre aquests darrers on trobem la joia de la corona: els cascos amb homologació ABP amb estructura reforçada i protecció balística a les zones més crítiques per al pilot.

Els cascs Arai, a més, són capaços de resistir altes temperatures i fins i tot flames directament sobre els seus materials durant diversos minuts. Els materials i la seva construcció es trien acuradament per fer-los resistents a aquest factor determinant quant a la seguretat del pilot. Igualment, la forma i el disseny del casc es conceben pensant en la mínima fricció. No només per a una millor aerodinàmica, també per desviar-ne els impactes i reduir al màxim la força que el casc ha d'absorbir.

Igualment, tots els apèndixs i preses d'aire estan pensades per desprendre's en cas d'accident i mantenir aquest disseny perfeccionat per desviar els impactes i les seves forces. Les viseres també se sotmeten a dures proves per comprovar-ne la resistència als impactes de petits objectes, així com la seva resistència al foc i altes temperatures. A més, el seu recobriment les protegeix de l'entelament i de les ratlladures.

És per tot el que hem esmentat abans, i molt més, que preguem als usuaris de cascos, viseres i altres accessoris Arai, que es mantinguin atents davant de qualsevol d'aquests productes no oficials. El procés de fabricació i la tecnologia emprats a Arai són els que fan que els nostres productes siguin punters quant a seguretat. Qualsevol producte que no passi pels nostres processos no oferirà els estàndards de qualitat i seguretat que garanteix Arai.